Detail produktu.
 • Špecifikácia
 • Katalógový list
 • C4 bezpečnostný systém

  Popis

  C4 integračný bezpečnostný systém poskytuje centralizované, viacužívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov. Vďaka svojej otvorenej architektúry sa C4 systém dokáže prispôsobiť konkrétnym požiadavkámmalých aj veľkých inštalácií. Tak ako sa vyvíjajú vaše potreby, vyvíja sa aj systém C4. Zdokonaľovanie systému a podporovanie nových zariadení uspokojuje požiadavky našich partnerov a umožňuje lepšie zabezpečenie budov ich zákazníkov. My v Gamanete kladieme veľký dôraz na flexibilitu.

  Viac o C4

  C4 poskytuje softvérové riešenie, ktoré integruje všetky bezpečnostné technológie, ako sú napríklad prístupové systémy, zabezpečovacie systémy, požiarne systémy, kamerové systémy do jedneho inteligentného rozhrania. C4 integruje rôzne bezpečnostné systémy od rôznych výrobcov do jedného centrálneho riešenia a poskytuje viacužívateľské rozhranie pre správu bezpečnostných budov.

  * všetky uvádzané ceny sú bez DPH

   

  Vlastnosti informačného systému:

  • centralizovaný systém                                                                                    
  • klient/server architektúra                                                                            
  • jednotná centrálna databáza pre všetky pripojené  technológie
  • jednotná správa užívateľov v rámci všetkých technológií
  • prehľadná ergonómia aplikácie využívajúca tzv. „smart klienta“
  • intuitívna a rýchla práca so systémom na báze tzv. „užívateľských rolí“, ktoré zaisťujú prispôsobenie chovania systému požiadavkám klienta
  • hierarchia nastavenia oprávnení                                                                  
  • vysoká bezpečnosť práce s dátami, možnosť šifrovania na všetkých  úrovniach prenosu
  • jednoduché ovládanie a manažment s využitím hierarchie dát – napr. dedičnosť práv, prístupov
  •  jednoducho inštalovateľný systém využívajúci prednastavených užívateľsky modifikovateľných šablón
  • inštalácia serverových komponentov do 30 minút
  • automatická inštalácia klientskych komponentov a to vrátane nových verzií
  • grafická reprezentácia topológie systému a aktuálnych stavov pripojených technológií i bez „mapového“ zobrazenia
  • inteligentná automatická detekcia porúch                                                       
  • otvorený modulárny systém vďaka jednotnému jadru použiteľný od najmenších – lokálnych, až po najväčšie - rozsiahle sieťové aplikácie
  • podpora práce vo viacerých časových zónach                                                 
  • aplikačná vrstva pre prepojenie s centrálnymi informačnými  systémami podniku
  • užívateľsky definované akcie systému v závislosti na jeho stave a čase
  • možnosť integrácie definícií užívateľských účtov do domény  (single sign-on)
  • otvorenosť pre vývojárov tretích strán pomocou štandardu WSDL
  • podpora pre integráciu pripojených technológií priamo ich výrobcami – SDK podporný balík pre vývoj a nasadenie nových zariadení
  • široké možnosti grafickej prezentácie situácií na objektoch s využitím protokolu HTTP a HTTPS, spolupráca s web servermi, napr. MS IIS
  • licenčne neobmedzený počet klientskych staníc – nulový poplatok za klienta
  • priame importy a exporty dát z celej rady najčastejšie používaných aplikácií – CAD, MS Excel, XML, ASCII, CSV, DB, ...
  • integrovaný užívateľsky definovaný generátor zostáv                                             
  • robustný, užívateľsky konfigurovateľný dochádzkový modul 

    

 • C4 bezpečnostný systém

  DOWNLOAD
Facebook
You Tube
Twitter