našou najsilnejšou strankou je flexibilita

Vlastné značky.

SMART VISION

Profesionálne integračné softwérové riešenie, ktoré zastrešuje integráciu, riadenie, ovládanie a nastavovanie softvérových produktov pre kamerové systémy, inteligentné domy, meranie regulácie, riadenie výrobných procesov, riadenie prístupu do objektov, riadenie požiarných a poplachových produktov a množstvo iných softvérových produktov. Smart Vision zastrešuje softvérové produkty hlavne slovenských výrobcov. Smart Vision je vyvíjaný slovenskými výrobcami. 

Facebook
You Tube
Twitter