Fakturačné údaje.

IČO : 315 589 17

DIČ : 2020424395

SK DIČ : SK2020424395

 

Fakturačná adresa:

HDS, a.s.

Matúškova 7

026 01 Dolný Kubín

zapísaná v obchodnom registri vedenom na OS Žilina, v oddieli Sa, vo vložke č. 10540/L

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu: SK58 7500 0000 0040 0154 3494

 

 

Facebook
You Tube
Twitter