široké portfólio spolupráce je našou pýchou

Partneri.

LG Ericsson

Vďaka kombinácii inovatívnych nápadov a konvergencie sieťových technológií, Ericsson LG poskytuje konektivitu, ktorá odstraňuje bariéry pri výmene informácií, pomáha zákazníkom realizovať plný potenciál užívateľov. Kombinácii LG, ktorá prináša výskum a vývoj a firmy Ericsson, ktorá ponúka skúsenosti v podnikaní, optické a bezdrôtové produkty a najmä rodokmeň. Malé a stredné firmy a LMBs sa môžu spoľahnúť na Ericsson-LG, na podporu svojej potreby pripojenia prostredníctvom komplexného portfólia riešení.


http://www.ericssonlg.com

Facebook
You Tube
Twitter