široké portfólio spolupráce je našou pýchou

Partneri.

Artec technologies

Profesionálny softwérový výrobca už 14 rokov. Nemecký výrobca MULTIEYE a XENTAURIX produktov a systémových riešení, ktoré boli použité vo viac ako 20 000 aplikácií. Je to jedna z mála spoločností na svete, ktorí vyvíjajú video dohľad a aj Media & Broadcast softvér a hardvér. Táto kombinácia umožňuje technologickej konvergencie, ktorá činí ich produkty modernými a pripravenými na budúcnosť a bezpečné investície. Artec personál je vysoko špecializovaný a pripravený pomôcť so všetkými svojimi znalosťami pri projektovaní, návrhu a podpore projektov

http://www.artec.de/en/page/home.html

Facebook
You Tube
Twitter