široké portfólio spolupráce je našou pýchou

Partneri.

Peridect

Profesionálne riešenie od českého výrobcu Sieza . Firma Sieza vyvinula a vyrába presný perimetrický detekční systém chraniaci objekty a oblasti proti neoprávnenému prieniku. Základom systému sú vzájomne digitálne komunikujúce unikátne senzory a vyhodnocovacia jednotka. Celý systém je variabilný čo do vlastného nastavenia, použitelnosti pre nejrôznejšie typy oplotenia i integrovatelnosti s ďalšími zabezpečovacími technológiami. Pre maximálnu spoľahlivosť sytému vyvinuli jedinečnú funkciu diferenčnej logiky, vďaka ktorej dochádza v porovnání s ostatnými bežnými systémami k významnému zníženiu počtu falošných poplachov spôsobených vplyvom vonkajšieho prostredia (silný dážď, dažď, krupobitie, hromobitie), a to pri súčasnom zachování jednoduchosti a nízkej finančnej a časovej náročnosti inštalacie a údržby systému.

http://www.sieza.cz/

Facebook
You Tube
Twitter